Doctor Nước biết rằng bên ngoài kia có hàng nghìn sự lựa chọn, nhưng Quý Khách Hàng đã tin chọn chúng tôi. Doctor Nước xin gửi lời cảm ơn đến Quý Khách Hàng vì đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ.

 

 

Doctor Nước biết rằng bên ngoài kia có hàng nghìn sự lựa chọn, nhưng Quý Khách Hàng đã tin chọn chúng tôi. Doctor Nước xin gửi lời cảm ơn đến Quý Khách Hàng vì đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ.

1001 câu chuyện